przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
120000 odwiedzin

Klauzula informacyjna RODO

A A A

Klauzula informacyjna dotycząca wprowadzenia RODO

Zgodnie z art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.2016.119.1), informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy mieszczący się na ul. Zamkowej 4a, 96-500 Sochaczew, reprezentowany przez Dyrektora ŚDS - p. Adriana Kamińskiego.

  2. Z Inspektorem Danych Osobowych p. Anetą Ciołkowską można się skontaktować poprzez adresy email:  biuro@sdssochaczew.pl ;   sds-sochaczew@o2.pl , lub telefonicznie /46/863-55-80,

  3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie artykuły 6 ust. 1 lit. c oraz artykuł 9 ust. 2 lit. b RODO w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z obowiązków prawa,
  4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1769 z późn. zm.).

  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Rozporządzeniu z dnia 9 grudnia 2010 roku (Dz. U. z. 2009r. Nr 175, poz 1362, z późn. zm.), w celu realizacji zadań statutowych Śds,

  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści własnych danych oraz prawo ich usunięcia po upływie wskazanych okresów, prawo żądania do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

  7. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych (PUODO)

Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22- 860-70-86

  1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. Konsekwencja odmowy podania danych będzie niemożność zawarcia umowy,

  2. Środowiskowy Dom Samopomocy nie gromadzi i nie przetwarza Państwa danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób,

w imieniu Administratora

Środowiskowy Dom Samopomocy

 

Potwierdzam odbiór klauzuli informacyjnej i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wskazanych powyżej.

 

……………………………….

data, imię i nazwisko, podpis

wydarzenia

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt