przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
119999 odwiedzin

Ogólne

A A A

Ulgi dla niepełnosprawnych w miejscowości Sochaczew

 

Osoby niepełnosprawne, dzięki posiadaniu legitymacji dla niepełnosprawnych, mogą korzystać m.in. z następujących ulg i zniżek:

 • przejazdy transportem kolejowym w miejscowości Sochaczew:
  • dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (dawniej I grupa inwalidzka), bądź posiadacze orzeczenia równoważnego: o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji:
   • 37% ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC,
   • 49% ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów osobowych,
  • dla osób niewidomych, będących osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności:
   • 51% ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC,
   • 93% ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów osobowych,
   • 95% ulgi na przejazdy we wszystkich pociągach dla swojego przewodnika towarzyszącego w podróży (osoby niewidome lub ociemniałej), który musi mieć ukończone 13 lat,
  • dla osób niewidomych, będących osobami o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności:
   • 37% ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC,
   • 37% ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów osobowych,
   • 95% ulgi na przejazdy we wszystkich pociągach dla swojego przewodnika towarzyszącego w podróży (osoby niewidome lub ociemniałej), który musi mieć ukończone 13 lat,
  • dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczęszczającej do szkoły, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, i studentów do 26. roku życia:
   • 78% ulgi na przejazdy pociągami osobowymi i pospiesznymi, ekspresowymi EC, IC PKP (tylko w 2. klasie) na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka wsparcia, i z powrotem, na podstawie legitymacji szkolnej,
 • przejazdy innymi publicznymi środkami transportu w miejscowości Sochaczew (autobusy, tramwaje, trolejbusy):
  • ulga 37% - dla osób niewidomych nie posiadających znacznego stopnia niepełnosprawności na bilety jednorazowe i miesięczne na wszystkie rodzaje przejazdów oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (dawniej inwalidzi I grupy) na przejazdy w autobusach pośpiesznych i ekspresowych, na bilety jednorazowe,
  • ulga 49% - dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niezdolnych do samodzielnej egzystencji na przejazdy w komunikacji zwykłej, na bilety jednorazowe,
  • ulga 51% - dla osób niewidomych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji na przejazdy w komunikacji pośpiesznej i ekspresowej, na bilety jednorazowe,
  • ulga 78% - dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, uczęszczających do szkół do ukończenia 24. roku życia lub studentów do ukończenia 26. roku życia na wszystkie międzymiastowe przejazdy autobusowe oraz jednemu rodzicowi lub opiekunowi, zarówno na bilety miesięczne jak i zwykłe,
  • ulga 93% - dla osób niewidomych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji w komunikacji zwykłej na bilety miesięczne i jednorazowe,
  • ulga 95% -  dla opiekuna towarzyszącego w podróży osobie niepełnosprawnej o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dotyczy to również osób niewidomych, nie będących osobami o znaczącym stopniu niepełnosprawności. Ulga przysługuje wyłącznie do biletów jednorazowych, ulgowych,
 • zwolnienie z obowiązku opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego,
 • zwolnienie z praktycznej części egzaminu na prawo jazdy kat. B w miejscowości Sochaczew - dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu, gdy egzamin odbywa się ich pojazdem przystosowanym do rodzaju schorzenia. 

 

 

 

 

ulgi i uprawnienia.pdf

wydarzenia

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt