przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
119999 odwiedzin

Pracownika

A A A

Osoby ubiegające się o pracę w Środowiskowym Domu Samopomocy powinny posiadać kwalifikacje zawodowe:

  • psychologa,

  • pedagoga,

  • pracownika socjalnego,

  • instruktora terapii zajęciowej,

  • asystenta osoby niepełnosprawnej,

 oraz co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami  z zaburzeniami  psychicznymi.

     

Pracownicy, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych, są obowiązani posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań
 
- kształtowania nawyków celowej aktywności;

- prowadzenia treningu zachowań społecznych.

                                                                                                                

wydarzenia

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt