przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
93097 odwiedzin

Uczestnika

A A A

Uczestnikiem zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy  może zostać każda osoba pełnoletnia, samodzielna w zakresie samoobsługi u której występują zaburzenia psychiczne powstałe na skutek:

  • przewlekłej choroby  psychicznej,

  • upośledzenia umysłowego,

  • innych przewlekłych zaburzeń czynności psychicznych z wyłączeniem osób chorych na Alzheimera  i osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

 

Skierowanie do ŚDS można uzyskać za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie Al.600-lecia 90.

 

Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie  lekarza specjalisty /psychiatry,  neurologa /o występujących zaburzeniach czynności psychicznych lub neurologicznych,  (druk do pobrania)

  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji, (druk do pobrania)

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie orzecznika ZUS, o ile takie osoba posiada.


Szczególowe informacje na temat skierowania można uzyskać telefonicznie: 

* w  ŚDS – (46)863-55-80,

* lub w MOPS – (46) 863-14-81

 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt