przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
119999 odwiedzin

Uczestnika

A A A

Uczestnikiem zaęć w Środowiskowym Domu Samopomocy  może zostać każda osoba pełnoletnia, samodzielna w zakresie samoobsługi u której występują zaburzenia psychiczne powstałe na skutek:

  • przewlekłej choroby psychicznej,

  • niepełnosprawności intelektualnej,

  • innych przewlekłych zaburzeń czynności psychicznych  które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych


Skierowanie do ŚDS można uzyskać za pośrednictwem Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie Al.600-lecia 90.

 

Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie  lekarza specjalisty /psychiatry,  neurologa /o występujących zaburzeniach czynności psychicznych lub neurologicznych,  (druk do pobrania)

  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji, (druk do pobrania)

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie orzecznika ZUS, o ile takie osoba posiada.


Szczególowe informacje na temat skierowania można uzyskać telefonicznie: 

* w  ŚDS – (46)863-55-80,

* lub w CUS – (46) 863-14-81

wydarzenia

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt