przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
119999 odwiedzin

Informacje

A A A

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Sochaczew podległą Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

Nadzór merytoryczny i kontrolny nad Środowiskowym Domem Samopomocy sprawuje Wojewoda Mazowiecki.


Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochaczewie działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 685),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn., zm.),

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530),

7) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 249),

8) innych aktów prawnych regulujących zadania gminy w zakresie prowadzenia ośrodków wsparcia

 


Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką wsparcia dziennego dla osób  przewlekle chorych psychicznie i osób niepełosprawnych intelektualnie. Dom typu AB.

Przeznaczony dla 50 osób pełnoletnich obojga płci nie wymagających pomocy w zakresie samoobsługi.

 

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest świadczenie usług w ramach indywidualnych i grupowych treningów umiejętności społecznych, w zakresie kształtowania i podtrzymywania czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

 

Zajęcia w ŚDS obejmują: terapię zajęciową, terapię ruchową, poradnictwo psychologiczne i socjalne, pomoc w załatwieniu spraw osobistych. Integralną częścią zajęć są spacery edukacyjne, wyjazdy integracyjne i wycieczki krajoznawcze.

Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu przez 6 godzin dziennie tj. 9.00-15.00 w odpowiednio wyposażonych pracowniach:

• Pracownia zajęć świetlicowych
• Pracownia gospodarstwa domowego
• Pracownia plastyczna
• Pracownia rękodzieła artystycznego
• Pracownia stolarska
• Pracownia komputerowa
• Pracownia botaniczno-florystyczna
• Sala rehabilitacji ruchowej

wydarzenia

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt