przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
106129 odwiedzin

Informacje

A A A

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Sochaczew podległą Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

Nadzór merytoryczny i kontrolny nad Środowiskowym Domem Samopomocy sprawuje Wojewoda Mazowiecki.


Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochaczewie działa na podstawie:

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst pierwotny: Dz.U. 2004r. Nr 64 poz.593; tekst jednolity: Dz.U. z 2021r.  poz.2268 z późn. zm. );

Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego
(tekst pierwotny Dz.U. Nr 111 poz 535; tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.685);


Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz.1591; tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.559);

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r., Nr 238, poz. 1586 ; tekst jednolity Dz.U. 2020r. poz.249),

• innych przepisów dotyczących tworzenia i działalności środowiskowych domów samopomocy, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz innych przepisów prawa.Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką wsparcia dziennego dla osób  przewlekle chorych psychicznie i osób niepełosprawnych intelektualnie. Dom typu AB.
Przeznaczony dla 50 osób pełnoletnich obojga płci nie wymagających pomocy w zakresie samoobsługi.

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest świadczenie usług w ramach indywidualnych i grupowych treningów umiejętności społecznych, w zakresie kształtowania i podtrzymywania czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

 

Zajęcia w ŚDS obejmują: terapię zajęciową, terapię ruchową, poradnictwo psychologiczne i socjalne, pomoc w załatwieniu spraw osobistych. Integralną częścią zajęć są spacery edukacyjne, wyjazdy integracyjne i wycieczki krajoznawcze.

Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu przez 6 godzin dziennie tj. 9.00-15.00 w odpowiednio wyposażonych pracowniach:

• Pracownia zajęć świetlicowych
• Pracownia gospodarstwa domowego
• Pracownia plastyczna
• Pracownia rękodzieła artystycznego
• Pracownia stolarska
• Pracownia komputerowa
• Pracownia botaniczno-florystyczna
• Sala rehabilitacji ruchowej

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt