przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
91408 odwiedzin
Spotkanie kolędowe "Kolędujmy wszyscy wraz" - 12.12.2013r.

12 grudnia 2013 roku, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sochaczewie, przy ul. Zamkowej 4a odbyło się coroczne spotkanie kolędowe „Kolędujmy wszyscy wraz”, wpisane na stałe do kalendarza naszych imprez.

W tym roku spotkanie kolędowe było współfinansowane ze środków przyznanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji zadania publicznego Organizowanie regionalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

W spotkaniu, oprócz licznego grona naszych uczestników, ich rodzin i opiekunów, wzięły również udział obecne Władze Miasta - Burmistrz P. Piotr Osiecki, oraz jego zastępcy: P. Marek Fergański i P. Stanisław Wachowski, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sochaczewie P. Joanna Kamińska oraz Radni Rady Miasta z Vice-Przewodniczącymi: P. Marcinem Cichockim i P. Arkadiuszem Karaś, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego P. Mirosław Adam Orliński.

Swoją obecnością zaszczycili nas również Burmistrzowie poprzednich kadencji:  P. Stanisław Szulczyk, P. Bogumił Czubacki i P. Jerzy Żelichowski oraz byli Dyrektorzy ŚDS P. Zofia Berent i P. Marek Książek (aktualnie Vice-Burmistrz miasta i Gminy Błonie).

Gościliśmy również Wójtów gmin współpracujących: P. Mirosława Orlińskiego i P. Macieja Mońka, a także przedstawicieli jednostek powiatowych, miejskich i gminnych oraz Caritasu.

W imieniu Posła na Sejm R.P.  P. Macieja Małeckiego Dyrektor Biura Poselskiego odczytał list gratulacyjny. Listy gratulacyjne przekazali również: Marszałek Województwa Mazowieckiego (reprezentowany przez Mirosława Adama Orlińskiego - Radnego Sejmiku Wojewódzkiego) i Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego P. Wiesława Kacperek – Biegańska.

Spotkanie rozpoczął występ artystyczny uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. 

Pani Dyrektor Pani Joanna Majewska przywitała przybyłych gości i przedstawiła któtką historię naszej Placówki.

Ksiądz Andrzej Kita  przekazał zgromadzonym Słowo Boże i zaprosił do wspólnego kolędowania.

Kolędy zaprezentowali:

Żłobek Miejski,

Władze Miasta,

Stowarzyszenie „Z sercem Do Wszystkich”,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie,

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Sochaczewie,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Suchej,

Centrum Kultury, Promocji Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

Miejski Ośrodek Kultury,

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Wolontariusze z Klubu Wolontariatu przy MOPS,

Caritas Diecezji Łowickiej,

Klub Wsparcia działający przy ŚDS,

Oddział Psychiatryczny Szpitala  Powiatowego w Sochaczewie,

Warsztaty Terapii Zajęciowej,

Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie,

Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie,

Grupa Wsparcia dla Osób Chorych na Alzheimera.

Każda grupa otrzymała upominek, wykonany w ramach zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy.

 

Wszystkim kolędującym serdecznie dziękujemy!

 

Kadra i uczestnicy

Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie

A A A
13.12.2013
godz.13:04
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt