przejdź do Sochaczew.pl
81855 odwiedzin
Mazowieckie Dni Zdrowia 2018 - 23.06.2018r.

W dniu 23 czerwca br. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochaczewie wziął udział w Pikniku Zdrowia, zorganizowanym w ramach Mazowieckich Dni Zdrowia 2018.

Zaprezentował na swoim stoisku prace wykonane przez uczestników Domu w ramach zajęć terapeutycznych oraz foldery przedstawiające ofertę świadczonych usług. Pracownicy ŚDS rozmawiali z zainteresowanymi osobami oraz udzielali porad w zakresie terapii osób upośledzonych umysłowo i przewlekle chorych psychicznie.

Organizatorami Pikniku w Sochaczewie byli: Wojewoda Mazowiecki, Starosta Sochaczewski, Burmistrz Miasta Sochaczew oraz Szpital Powiatowy w Sochaczewie.

Swoje stoiska, oprócz ŚDS,  zaprezentowali: ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne d/s Transplantacji „POLTRANSPLANT”, Krajowe Centrum ds. AIDS, Komenda Powiatowa Policji, Szkoła Podstawowa nr 3, Komenda Powiatowa PSP, BMW Motorrad Polska, 3 Brygada Rakietowa OP, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Płocku, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w W-wie Delegatura w Płocku, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w W-wie, ZUS, Instytut Żywności i Żywienia, MCPS, Kuratorium Oświaty, KRUS, MOPS, DzDPS, Karetka, Mammobus, Piekarnia GZIK, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego o/Bielice, Gospodarstwo Sadownicze Tęczowy Ogród oraz Pasieka Paulinka.

Mazowieckie Dni Zdrowia 2018 to cykl imprez o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym, które w miesiącu czerwcu odbywały się w weekendy w różnych miejscowościach województwa mazowieckiego (Ostrołęce, Warszawie, Radomiu, Przasnyszu, Sochaczewie i Siedlcach).

Głównym celem była popularyzacja wśród mieszkańców mody na zdrowy styl życia, edukacja w zakresie profilaktyki wybranych schorzeń, wzmacnianie w społeczeństwie poczucia odpowiedzialności za zdrowie oraz kształtowania właściwych zachowań, umacnianie i podnoszenie świadomości zdrowotnej na temat zdrowego stylu życia.

Inicjatorem Mazowieckich Dni Zdrowia był Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

A A A
12.07.2018
godz.14:30
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość