przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
91412 odwiedzin
XIV Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej ŚDS

Już po raz XIV w Sochaczewie w dniach 10-11 września 2014r. odbył się Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy.

Przegląd był realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Organizatorem była Gmina Miasto Sochaczew, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochaczewie. Nad tegorocznym Przeglądem patronat sprawowali: Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewoda Mazowiecki.

Partnerzy wpierający w organizacji  Przeglądu to: , Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie, Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Sochaczewie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i  Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Sercem do Wszystkich”.

W tegorocznym spotkaniu w ciągu dwóch dni, udział wzięły 34 placówki, łącznie około 850 osób. Jest to największa liczna uczestników biorących udział w tego rodzaju imprezie w województwie mazowieckim.

Celem Przeglądu była integracja osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu województwa mazowieckiego ze środowiskiem oraz zbudowanie trwałych elementów systemu oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Przybyłych gości powitała p. Joanna Kamińska – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia UM w Sochaczewie oraz pani Joanna Majewska - Dyrektor ŚDS w Sochaczewie. Uroczystego otwarcia dokonał Wicewojewoda Mazowiecki – pan Dariusz Piątek oraz  Burmistrz naszego Miasta - pan Piotr Osiecki.

Podczas spotkania poszczególne środowiskowe domy samopomocy przedstawiły specjalnie przygotowane na Przegląd prezentacje sceniczne lub występy wokalno- instrumentalne. Ponadto Przeglądowi towarzyszyły wystawy prac uczestników, wykonanych w ramach zajęć jakie odbywają się w pracowniach środowiskowych domów samopomocy m.in. plastycznych, stolarskich, tkackich, komputerowych, fotograficznych, witrażu, krawieckich.

Podczas pierwszego dnia Przeglądu wystąpił znany i lubiany zespół Voyager, a następnie na scenie pojawili się uczestnicy naszego Domu ze specjalnie przygotowanym przedstawieniem. Później na scenie gościli uczestnicy kolejnych Placówek.

Na zakończenie pierwszego dnia imprezy goście z ŚDS-ów pozostający na drugi dzień zostali przewiezieni przez organizatorów na nocleg do Kuźni Napoleońskiej, której właściciele przyczynili się do podniesienia rangi i komfortu imprezy.

Kolejny dzień Przeglądu przyniósł kolejne artystyczne wrażenia dzięki wspaniałym, kolorowym przedstawieniom i wystawom prac. Atrakcją dnia był występ iluzjonisty – Łukasza Podymskiego z Wrocławia, który zaczarował publiczność magicznymi sztuczkami.

W tym roku podczas 2 dni trwania Przeglądu specjalnie powołane jury oceniało występy oraz wystawy prac i przyznawało nagrody za wyróżniające się, autorskie pomysły oraz wniesiony wkład pracy. W skład jury wchodzili:

p. Anna Sobkowicz-Folle – kierownik MOK w Chodakowie, instruktor teatralny, polonistka

p. Katarzyna Milczarek – plastyk z Zespołu Szkół im. F. Chopina w Sochaczewie

p. Adriena Giro – wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich”

p. Piotr Milczarek – instruktor muzyczny, kompozytor i śpiewak operowy

p. p. Piotr Pętlak – wolontariusz z Klubu Wolontariatu działającego w MOPS w Sochaczewie

To corocznie organizowane przedsięwzięcie to cenna inicjatywa pozwalająca uczestnikom środowiskowych domów samopomocy na zaprezentowanie przez osoby niepełnosprawne swoich dokonań i osiągnięć artystycznych. Spotkania integracyjne mają na celu przełamywanie barier i stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, a także umocnienie poczucia własnej wartości u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ogromny wysiłek i zaangażowanie jakie wykazali pracownicy, dyrekcja ŚDS w Sochaczewie, Partnerzy  oraz nieocenieni Wolontariusze z Klubu Wolontariatu w MOPS, sprawiły, że impreza przebiegała sprawnie i bez zakłóceń, a wszystkie osoby w niej uczestniczące odjeżdżały z uśmiechem na twarzy.

A A A
16.09.2014
godz.15:07
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt